Dla kwaterodawców

Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu  przy wsparciu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz we współpracy z partnerami realizuje projekt „Jakość i specjalizacja oferty warunkiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju turystyki wiejskiej województwa pomorskiego.”

Partnerzy projektu:

  1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej ,,Słowiniec’’
  3. Słupskie Stowarzyszenie  Agroturystycznym „Pomorzanie i Kaszubi”
  4. Powiatowe  Stowarzyszenie „Agro-Kaszuby” Powiatu Bytowskiego

Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego na pomorskiej wsi dzięki efektywnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu potencjału turystycznego obszarów wiejskich oraz podniesieniu jakości usług w turystyce wiejskiej.

W ramach projektu odbędą się dwa szkolenia,  na które zapraszamy kwaterodawców wiejskiej bazy noclegowej, osoby planujące rozpocząć taką działalność oraz inne osoby pracujące na rzecz rozwoju pomorskiej turystyki wiejskiej.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  1. 23.09.2016 – 25.09.2016
  2. 21.10.2016 – 23.10.2016

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu otrzymają informację na temat miejsca szkolenia po 06.09.2016 roku

Uczestnikom szkolenia w ramach projektu zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, oraz materiały szkoleniowe.  Dojazd uczestników na miejsce szkolenia w własnym zakresie.

Do pobrania karta zgłoszenia na szkolenie oraz program szkolenia. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, o czym osoby zainteresowane zostaną poinformowane..

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: drag@agroturystyka.pl

Informacje dodatkowe:  602 305 330

Krystyna Drąg

Ul. Derdowskiego 15a

83-441 Wiele

KARTA ZGŁOSZENIA

http://agrokaszuby.com.pl/ftp/czysta_karta_zgloszenia.pdf

http://agrokaszuby.com.pl/ftp/czysta_karta_zgloszenia.doc

DRODZY KWATERODAWCY,

Mamy kwiecień i już jedną imprezę targową za sobą. Benia i Leszek Grzonkowie oraz Sabina i Jakub Błaszkowscy reprezentowali nas na targach w Toruniu.

Tych, którzy nie byli 7 marca w Jałowcowej Dolinie informujemy, że odbyliśmy szkolenie „Cudze chwalimy, swego nie znamy? My chcemy wiedzieć, co posiadamy”. Szkolenie dofinansowała Gmina Bytów w kwocie 300 zł, dzięki czemu mieliśmy pyszny poczęstunek – na słono i na słodko oraz mogliśmy powielić materiały nt. działań w ramach marki Zielonego Serca Pomorza. Z Partnerstwa Dorzecze Słupi otrzymaliśmy również bardzo ciekawe mapy, przewodniki oraz komiks w oryginalny sposób promujący nasz region – „Wakacje w raju” – napisany przez bytowską pisarkę, Barbarę Kosmowską i narysowany przez bytowskiego rysownika, Romana Kucharskiego.

Podczas szkolenia Andrzej Olczyk, administrator, który przebudował naszą stronę internetową mówił o prostej metodzie edycji każdego gospodarstwa. Każdy, kto chce sam edytować swój wpis oraz dodawać lub zmieniać zdjęcia może to zgłosić na adres: studio@fotopatryczek.pl i otrzyma login i hasło do swojego profilu. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

Małgorzata Nowotnik

7 marca w Jałowcowej Dolinie u Sabiny i Jakuba Błaszkowskich odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia. Zarząd zdał relację z działań w 2013 r. oraz przedstawił sprawozdania i uchwały – zamknęliśmy tym samym rok 2013.

Małgorzata Nowotnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *